maandag, 10. oktober 2011 - 21:55

Bedreigde Grote wolfsklauw in terreinen Het Drentse Landschap

Regio

In vier reservaten van Stichting Het Drentse Landschap is de Grote wolfsklauw aangetroffen. Deze plant is in de twintigste eeuw enorm achteruit gegaan en staat als bedreigd op de Rode lijst. Behalve biotoopverlies zou luchtverontreiniging hier debet aan zijn.

Wolfsklauwen blijken gevoeliger voor verzuring en vermesting dan vele bloemplanten. Speciaal in gebieden, waar de eveneens voor luchtverontreiniging zo gevoelige korstmossen sterk zijn teruggedrongen, waren ook de wolfsklauwen verdwenen.

De Grote wolfsklauw met soms meters lange over de grond kruipende stengels valt op door de zilveren glans van de haren aan de top van de naaldvormige blaadjes, hierdoor heeft de plant een wat wollig uiterlijk. De sporenaren staan aan gevorkte, ijl bebladerde zijtakjes. De sporen verspreiden zich met de wind en kunnen door hun geringe gewicht grote afstanden afleggen.Van deze bedreigde wolfsklauw zijn zowel in 2010 als in 2011 in de terreinen van Stichting Het Drentse Landschap nieuwe groeiplaatsen gevonden. Bijvoorbeeld in het natuurontwikkelingsgebied van Takkenhoogte bij de Reest en op de heide van het Doldersummerveld.

Afgelopen jaar waren de vondsten nog spectaculairder. In het recreatiegebied Exloërkijl ten zuiden van Tweede Exloërmond bleken zich 4 groeiplaatsen van deze bedreigde soort te bevinden. Het betreffen grote levenskrachtige, groeiplaatsen waarvan een van ruim 12 vierkante meter. De planten zijn in staat zich voort te planten gezien het grote aantal sporenaren. Ook op het Hijkerveld werd de plant waargenomen tussen een dichte begroeiing van Kraaiheide.

Het is mooi dat in zulke verschillende gebieden de soort weer voet aan de grond heeft gekregen. Behalve de van oorsprong bekende heidegebieden, nu dus ook in relatief jonge natuurgebieden zoals Takkenhoogte en Exloërkijl.
Provincie:
Tag(s):