dinsdag, 14. juni 2011 - 12:52

Bedum gaat tevredenheid onderzoeken

Bedum

Rond de 1.500 Bedumers ontvangen eind deze week een oproep om mee te doen aan een enquête die in opdracht van de gemeente door I&O Research uit Enschede wordt uitgevoerd. In de enquête staan vragen over de beleving van Bedum als woongemeente en de kwaliteit van het bestuur en de gemeentelijke dienstverlening.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast de enquête worden ook bezoekers van de publiekbalies in het gemeentehuis bevraagd over hun ervaringen. Dat gebeurt in week 25.

Het project van de VNG heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten verder te verhogen. Geregeld onderzoek onder de inwoners van gemeenten is daarvan een van de onderdelen. Gemeenten kunnen de resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren.

Om inzicht te krijgen in de vraag hoe de bewoners tegen de gemeente aankijken, worden 1.500 Bedumers uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Dat kan ‘op papier’ en via internet. De papieren vragenlijst kan kosteloos worden teruggestuurd naar het onderzoeksbureau I&OResearch. Voor het online invullen van de enquête krijgt iedereen een persoonlijke inlogcode. Het onderzoeksbureau verwerkt de enquêtes en rapporteert de uitkomsten aan de gemeente. De resultaten worden na de zomervakantie bekend.

De gemeente hield eind 2006 voor het laatst een vergelijkbaar onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de gemeentelijke dienstverlening door de inwoners goed werd beoordeeld. Indertijd gaven die een 7,4 als ‘rapportcijfer’. Ook als woongemeente scoorde Bedum een ruime voldoende. Kritiek was er ook: de afhandeling van brieven en e-mails liet volgens de bewoners wat te wensen over. Voor het gemeentebestuur was dat aanleiding de interne postafhandeling te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):