dinsdag, 24. mei 2011 - 18:47

Belastingdienst en politie controleren op de N34

Gieten

In samenwerking met de belastingdienst heeft de politie dinsdag een controle gehouden op de N34. De belastingdienst en de politie willen met deze controle een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Daarnaast verzamelen beide informatie over criminaliteit en de verplaatsing van personen en hun voertuigen die zich met criminaliteit bezighouden op en rond de N34 en treedt daar repressief tegen op.

De belastingdienst maakte voor de selectie van de te controleren voertuigen gebruik van automatische nummerplaatherkenning. Met behulp van dit systeem worden kentekens van passerende auto’s gescand. Om te bepalen welke auto’s vervolgens wel en welke niet aan een controle worden onderworpen, wordt nagegaan of het gescande kenteken is opgenomen in een databank. Met de kentekens die op deze hotlisten voorkomen is iets "mis". Door opvolging te geven aan een "hit" kan het voertuig worden staande gehouden en de bestuurder worden onderworpen aan een onderzoek.

In totaal werden 3737 voertuigen gecontroleerd. Hiervan hadden 18 kentekens een hit met het automatische kentekenherkenningssysteem. De belastingdienst inde voor € 6173 aan openstaande belastingschulden. Op 5 auto’s werd beslag gelegd , waarvan er 2 ook daadwerkelijk werden afgevoerd. De onderliggende belastingschuld bedroeg € 6650. Verder bekeurde de belastingdienst 2 x voor het rijden met een geschorst kenteken, 2 x niet voldoen aan de inrichtingseisen van bedrijfswagens en 1 x voor misbruik van een handelaarskenteken.

De politie bekeurde 4 x voor het niet kunnen tonen rijbewijs, 15 x niet dragen autogordel, 1 x niet handsfree bellen, 1 x opgeven valse naam, 2 x rijden met verlopen rijbewijs, 1 x verlichting aanhangwagen niet werkend, 3 x gebruik van de busbaan en 1 x onverzekerde auto.
Provincie:
Tag(s):