zaterdag, 15. oktober 2011 - 10:43

Beleid Hofnarretje schiet nog steeds te kort

Amsterdam

Het beleid van het kinderdagverblijf 't Hofnarretje, dat tegenwoordig Vlinderheuvel heet, schiet nog steeds ernstig te kort.

Zo constateert de GGD in Amsterdam dat het kinderdagverblijf geen protocol kindermishandeling heeft, er geen vertrouwenspersoon is aangesteld voor het personeel en dat er te weinig leidsters op de groepen staan.
Dit melden verschillende media zaterdag.

Vorig jaar december kwam aan het licht dat een medewerker van 't Hofnarretje, Robert M., op grote schaal baby's en peuters seksueel had misbruikt. M. werkte onder meer bij 't Hofnarretje. De inspectie richt zixh in haar onderzoek op twee locaties van het kinderdagverblijf, in de Van Woustraat en de Uiterwaardenstraat.

De GGD bracht in juni onaangekondigde bezoeken aan de kinderdagverblijven. De inspectie ontdekte toen dat er maar één leider voor een groep stond terwijl dat er minimaal twee zouden moeten zijn. De commissie-Gunning, die de zedenzaak onderzocht, stelde juist expliciet dat er altijd minimaal twee mensen op de groep zouden moeten staan: het vier-ogenprincipe. Robert M. kon jarenlang zijn gang gaan, omdat hij geregeld alleen was met de kinderen.

Verder constateerde de inspectie dat medewerkers van 't Hofnarretje nog steeds niet weten hoe ze seksueel misbruik moeten signaleren en dat er geen duidelijke instructies zijn over hoe te handelen bij vermoedens van misbruik. Ook zijn de groepsleiders niet opgeleid in het omgaan met kindermishandeling.

De publicatie van de kritische rapporten liet maanden op zich wachten, naar verluidt omdat eigenaar van 'Hofnarretje Albert Drent zich heftig tegen de conclusies verzette.

Zo verweert hij zich met het argument dat het vier-ogen-principe niet verplicht is. Het GGD-rapport noemt hij 'voorbarig en discutabel'. Hij vindt ook dat hem niets meer te verwijten valt omdat hij niet meer verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Maar volgens onderzoekscommissie-Gunning heeft de toenmalige directeur van het 't Hofnarretje indertijd niet adequaat gereageerd op meldingen van misbruiksignalen.

't Hofnarretje liet in een reactie op het rapport weten dat het huidige protocol kindermishandeling zal worden herschreven en de tekortkomingen worden aangepakt.
Provincie:
Tag(s):