woensdag, 11. mei 2011 - 19:13

Beleid voor woonschepen ter inzage voor inspraak

Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl brengt nieuw beleid voor woonschepen in procedure voor inspraak. Voordat het college het nieuwe beleid vaststelt, wil het graag weten wat belanghebbenden hiervan vinden.

In het conceptbeleid wordt onder andere een maximum gesteld aan het aantal ligplaatsen, de breedte van ligplaatsen en de oppervlakte maat van bergingen op het vaste land. In de gemeente liggen woonschepen in het Damsterdiep en het Termunterzijldiep. In het Oude Eemskanaal liggen twee woonschepen, de woonfunctie in het Oude Eemskanaal zal echter op termijn komen ter vervallen.

Na de inspraakperiode en het eventueel verwerken van zienswijzen, stelt het college het woonschepenbeleid definitief vast. Het college stelt de raad dan voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Zodat er weer een vergunningstelsel geldt voor ligplaatsen.
Provincie:
Tag(s):