maandag, 20. juni 2011 - 9:28

Belgen boos op Nederlands besluit Hedwigepolder

De Belgen zijn verontwaardigd nu de Nederlandse regering heeft besloten de Zeeuwse Hedwigepolder toch maar niet onder water te laten lopen, maar twee andere polders. Als de koersweiziging van Nederland goedkeuring krijgt, zal het de Belgen zo'n 250 miljoen euro gaan kosten.

Onaanvaardbaar
De Vlaamse ex-minister Wivina Demeester zegt in de krant De Morgen het onaanvaardbaar te vinden dat de Nederlandse regering van koers veranderde, laat staan dat Vlaanderen er geldelijk voor moet opdraaien. "Er kan geen sprake zijn van het herzien van het verdrag en zeker niet van het betalen van welk bedrag dan ook als het verdrag niet wordt uitgevoerd".

De schade voor Vlaanderen voor het niet-uitvoeren van de Scheldeverdragen loopt volgens haar op tot minstens 250 miljoen euro. Er zijn immers "tal van consequenties" voor het aanleggen van een nieuwe dijk, het verlies van de natuurontwikkeling van de Prosperpolder en de havenontwikkeling, zegt ze.

Henk Bleker bezoekt Zeelan
Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw praat maandag in Zeeland met lokale bestuurders en belangengroeperingen over het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder n¡et en de Schorer- en Welzingepolder nabij Vlissingen wél onder water te zetten.
Provincie:
Tag(s):