dinsdag, 22. november 2011 - 13:43

Berisping voor professor Vonk vanwege onzorgvuldig professioneel handelen

Nijmegen

Het bestuur van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft hoogleraar prof. dr. Roos Vonk een berisping gegeven.

Mw. prof. dr. R. Vonk heeft volgens het bestuur onzorgvuldig professioneel gehandeld bij een wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische effecten van het denken aan vlees. Professor Vonk heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude.

'De bemoeienis van mevrouw Vonk met de opzet en uitvoering van het onderzoek was zeer gering. Desalniettemin is zij als co-auteur (mede-onderzoeker) en woordvoerder naar buiten getreden en heeft zij daarmee de medeverantwoordelijkheid voor het onderzoek aanvaard. Zij heeft voorbarig conclusies verbonden aan data die ze niet zelf had verzameld en ook niet gecontroleerd. Deze conclusies werden prematuur naar buiten gebracht in een persbericht van de universiteit. De opzet van het ‘vleesonderzoek' voldeed onvoldoende aan wetenschappelijke normen. Verder had professor Vonk gelet op haar positie in de discussie over de vee-industrie (bio-industrie) volgens het college extra kritisch moeten zijn op haar eigen werkwijze'.

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus: ‘Met het uitbrengen van het persbericht heeft Vonk de wetenschap, de sociale psychologie en de Radboud Universiteit in diskrediet gebracht. Dat rekenen we haar aan. Met de Koninklijke Akademie van Wetenschappen wijs ik erop dat de samenleving moet kunnen vertrouwen op de zorgvuldigheid van wetenschappers. Bovendien heeft een hoogleraar een voorbeeldfunctie voor studenten en jonge onderzoekers.'

Het college hecht eraan te benadrukken dat professor Vonk, die een goede staat van dienst heeft op het terrein van onderwijs en onderzoek, zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude. Evenmin is vastgesteld dat sprake is van willens en wetens onzorgvuldig professioneel handelen. Het college van bestuur stelt ook vast dat de wetenschapsredactie van de universiteit geen medewerking had mogen geven aan het persbericht. Daarbij is de zorgvuldigheid onvoldoende in het oog gehouden. Het college heeft hierover een aantal keer met de redactie gesproken.
Categorie:
Tag(s):