dinsdag, 27. december 2011 - 14:49

Bescherming gerechtsdeurwaarders tegen agressie moet beter

Den Haag

Kantoren voor gerechtsdeurwaarders beschermen hun medewerkers nog niet goed genoeg tegen agressie en geweld. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag.

Meer dan de helft van de onderzochte kantoren inventariseert de risico’s van agressie onvoldoende. Het merendeel heeft bovendien geen interne afspraken hoe met agressie en geweld om te gaan en medewerkers na een incident op te vangen.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij dertig van de honderdzestig organisaties. Zo’n 90 procent daarvan neemt niet genoeg maatregelen terwijl die wel nodig zijn.

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit september van dit jaar bleek dat 92 procent van de gerechtsdeurwaarders te maken heeft met agressie en geweld. De Arbeidsinspectie heeft de gerechtsdeurwaarders die tekort schieten dan ook opgedragen binnen enkele maanden alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

'Agressie hoort erbij'
De inspecties laten zien dat het vooral gaat om verbale agressie, zoals schelden, beledigen, bedreigen en intimideren. Medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren melden incidenten lang niet altijd. Zij hebben vaak het idee dat agressie nu eenmaal bij hun werk hoort.

Het is echter van groot belang dat alle incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd, om het beleid en de maatregelen te kunnen afstemmen op de praktijk. Het is dan ook nodig deze medewerkers te stimuleren incidenten voortaan te melden.

De beroepsorganisatie van deurwaarders, de KBvG, zal de resultaten van het inspectieproject onder de aandacht van haar leden brengen en hen stimuleren extra maatregelen te nemen. De gerechtsdeurwaarders kunnen bij de te nemen maatregelen gebruikmaken van een elfstappenplan dat de Arbeidsinspectie heeft ontwikkeld en dat is te vinden op www.zelfinspectie.nl.
Provincie:
Tag(s):