woensdag, 6. april 2011 - 19:49

Bestemmingsplan Wagenborgen ter vaststelling naar de raad

Wagenborgen

Het college van B&W in Delfzijl stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Wagenborgen herziening 2010 vast te stellen.

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad, volgt er nog een beroepstermijn. Als er geen beroep wordt ingesteld, dan wordt het bestemmingsplan medio juni 2011 onherroepelijk. Dit betekent onder andere dat de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Wagenborgen nog voor de bouwvak 2011 kan beginnen.

Het ontwerpbestemmingsplan Wagenborgen herziening 2010 heeft van 10 februari tot en met 23 maart ter inzage gelegen.
Er zijn toen geen zienswijzen ingediend.
Provincie:
Tag(s):