donderdag, 20. januari 2011 - 19:53

Bestrijding muskusratten nog wel zinvol?

De muskusrattenbestrijding in Fryslân gaat ondanks de vele geluiden dat het vrijwel zinloos en te duur is gewoon door. Volgens biologen en het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra is het veel effectiever en stukken goedkoper om de schade gemaakt deze rattensoort slechts te repareren. De rattenpopulatie zou net als bij de vos zichzelf te sterk reguleren. Dat wil zeggen: hoe meer er op de dieren gejaagd wordt, des te meer en vaker worden er jongen geboren.

De muskusrattenbestrijders van Wetterskip zijn nu ook actief in het Westerkwartier in de Provincie Groningen. Eerder viel de bestrijding van muskusratten in het Westerkwartier onder de Provincie Groningen, maar door de nieuwe waterwet valt de muskusrattenbestrijding nu geheel onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen.

De waterwet houdt zich aan de grenzen van de waterschappen waardoor het Westerkwartier nu ook tot het bestrijdingsgebied van Wetterskip Fryslân hoort. De bestrijding van muskusratten in het Lauwersmeergebied wordt nu uitgevoerd door Waterschap Noorderzijlvest en niet meer, zoals daarvoor het geval was, door Wetterskip Fryslân.

De vaste bestrijder in het gebied van het Westerkwartier is Meindert Postma. Hij wordt hierbij geassisteerd door zijn collega’s van Wetterskip Fryslân. De bestrijders van Wetterskip Fryslân werken veel met elkaar samen. De eerste actie is om het gebied af te zetten met fuiken. Ook zijn de muskusrattenbestrijders het gebied aan het verkennen om inzicht te krijgen in de populatie ratten.
Provincie:
Tag(s):