maandag, 10. oktober 2011 - 16:01

Bestuur ‘zwarte’ school Ede treedt af

Ede

Het bestuur van de Stichting Proominent heeft besloten met onmiddellijke ingang af te treden. Dit laat de stichting maandag weten.

De voorstellen de ‘zwarte’ basisschool De Zuiderpoort in Ede meer gemengd en afspiegelend van de omgevingspopulatie te maken zijn in de media en in delen van het gemeentebestuur ongenuanceerd als ‘discriminerend’ gediskwalificeerd.

Het voorstel van de PvdA-fractie de voorzitter van het bestuur voor vier maanden te schorsen, het beleid te onderzoeken, het negeren van de toezegging van het bestuur het plan te heroverwegen, plus de kwalificatie ‘discriminerend’ zijn aanleiding voor het bestuur met onmiddellijke ingang af te treden.

Het bestuur van de overkoepelende stichting Proominent voelt zich beschadigd in haar integriteit en intentie de integratie te bevorderen. Tevens ontbreekt kennelijk de vertrouwensbasis bij de toezichthoudende instantie (het gemeentebestuur ic de wethouder).

Het plan om na renovatie van het schoolgebouw elders ondergebrachte leerlingen hun schoolperiode daar te laten voltooien, stuitte op weerstand van leerkrachtenen ouders. Het bestuur zegde toe daarop in een volgende bijeenkomst terug te komen.

Zonder daarop te wachten is een kleine, maar schadelijke ‘hype’ ontstaan die de landelijke media bereikte en waarin op z’n minst een vertekend en ongenuanceerd beeld is geschetst, waarbij het bestuur heel weinig ruimte kreeg voor ‘wederhoor’.

De voorzitter trad al af, na het voorstel hem te schorsen. De overige bestuursleden vinden dat ‘in het belang van het openbaar onderwijs in Ede de stichting Proominent wordt geleid door een bestuur met slagkracht’ en dat onder deze omstandigheden de basis ontbreekt hun — vrijwillig en belangeloos — werk voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):