zondag, 23. januari 2011 - 13:39

Beter boeren met daken van zonnepanelen in plaats van asbest

Lelystad

Onder de naam ‘Asbest eraf, zon erop’ laat de provincie Flevoland door Projecten LTO-Noord inventariseren of agrarische ondernemers willen meewerken aan het verwijderen van asbestdaken en deze te vervangen door daken met zonnepanelen.

Gedeputeerde Anne Bliek: “Agrariërs tonen steeds meer bereidheid de asbestdaken van de schuren te vervangen. De markt voor zonnepanelen is sterk in beweging en de kansen voor ondernemers om in te stappen dienen zich aan. De provincie kent geen subsidie voor het vervangen van daken van deze schuren. Daarom wordt - met de uitkomsten van het onderzoek in de hand — een plan gemaakt voor het vervolg van:’asbest eraf, zon erop’. Door bijvoorbeeld samen veel zonnepanelen in te kopen, worden de terugverdientijden fors teruggebracht.”

Brief met vragenlijst
Alle boeren in Flevoland ontvangen deze week een brief met het verzoek om een vragenlijst in te vullen via internet voor vrijdag 28 januari. De uitkomsten van het onderzoek zijn medio april dit jaar bekend. Daarna bekijkt provincie Flevoland of er vervolgstappen zijn te maken en welke dat zijn.

Meer dan 500 asbestschuren
De vragenlijst is bedoeld voor agrarische ondernemers. Ook zijn er particulieren, die in een boerderij wonen met een schuur met een asbestdak. Flevoland kent waarschijnlijk meer dan vijfhonderd asbestschuren. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en daarom is - sinds 1 juli 1993 - in Nederland het gebruik en de verkoop van asbest verboden.
Provincie:
Tag(s):