woensdag, 7. december 2011 - 18:06

Betere waterhuishouding met drie nieuwe gemalen Sneek

Sneek

Met de komst van drie nieuwe gemalen in het zuidelijk deel van Sneek wordt de waterhuishouding aldaar verbeterd. Dit meldt het waterschap Friesland woensdag.

Start bouw
Voor het eerste gemaal, bij Duinterpen heeft Wetterskip Fryslân onlangs de eerste palen geslagen. Met de bouw van de gemalen bij de Lemmerweg en Dwingepolder wordt de komende weken gestart. De drie gemalen moeten eind 2012 gereed zijn.

Verbetering waterhuishouding
Om de waterhuishouding te verbeteren past Wetterskip Fryslân de waterhuishouding in de drie gebieden Duinterpen, Lemmerweg en Dwingepolder in Sneek aan.

De oude gemalen worden vervangen en de afwateringscapaciteit van de betreffende gebieden wordt verbeterd. Het plan voor het gemaal Lemmerweg is in nauwe samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân tot stand gekomen. De gemeente betaalt dit gemaal, dat deel uitmaakt van het Masterplan Waterstad Plus Sneek.
Provincie:
Tag(s):