woensdag, 2. februari 2011 - 10:35

Bevel tot sluiting voor vijf tandartspraktijken in Noord-Holland

Purmerend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vandaag aan vijf tandartspraktijken in Noord-Holland het bevel gegeven de praktijk te sluiten.

Met onmiddellijke ingang mogen er geen patiënten meer behandeld worden. Tijdens onaangekondigde bezoeken constateerde de inspectie grote tekortkomingen die ernstig gevaar opleveren voor de patiëntveiligheid.

Het gaat om vestigingen van Accres Tandartspraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik, tandartsenpraktijk De Purmer A.W. van Veen, eveneens in hetzelfde pand waar ook Accres in Purmerend praktijk voert en om Accres P.T.J. Bakker in Medemblik.

De inspectie trof in de tandartsenpraktijken een groot aantal tekortkomingen aan. Er werd zodanig onvoldoende voldaan aan de richtlijnen voor infectiepreventie dat de patiëntveiligheid in het geding was. Zo werd in geen van de praktijken in de ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumenten een goede scheiding gemaakt tussen ‘vuil’ en ‘schoon’.

Bovendien was er geen enkele waarborg dat het reinigen, desinfecteren en steriliseren succesvol gebeurde. Ook de richtlijnen voor het wassen van de handen konden niet goed gevolgd worden. De kranen hadden geen handsfree bediening. Verder was er onvoldoende aandacht voor persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen, zoals het dragen van stevige huishoudhandschoenen bij het reinigen van instrumenten.

Aanleiding voor het onaangekondigde bezoek waren bevindingen uit eerdere inspectiebezoeken. Toen bleken de Accres tandartspraktijken niet te voldoen aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Ondanks toezeggingen zijn de noodzakelijke verbeteringen echter niet of niet voldoende gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):