vrijdag, 2. september 2011 - 19:57

Bewoners en betrokkenen tevreden over nieuwe aanpak Ramadanperiode

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft donderdag, samen met bewoners van het Oldenbarneveldplein en andere betrokkenen, de afgelopen Ramadanperiode geëvalueerd.

De gezamenlijke voorbereiding van die periode en de gemaakte afspraken hebben hun vruchten afgeworpen, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

De gemeente Barneveld heeft, voorafgaande aan de Ramadanperiode, afspraken gemaakt met de moskeebesturen en –verenigingen, Woningstichting Barneveld, de politie en het jongerenwerk van de gemeente Barneveld. Deze afspraken moesten ervoor zorgen dat ditmaal geen sprake zou zijn van overlast in de Ramadanperiode, met name op en rond het Oldenbarneveldplein in Barneveld. In 2010 was dat wel het geval en daarom heeft de gemeente dit jaar van tevoren afspraken gemaakt. Naast extra toezicht heeft het jongerenwerk onder andere meer activiteiten georganiseerd in en vanuit Villa 29.

De Ramadanperiode is inmiddels voorbij en de gemeente Barneveld heeft gisteren met bewoners van het Oldenbarneveldplein en de andere betrokken partijen teruggekeken op het verloop van de Ramadanperiode. Over het algemeen waren de bewoners tevreden met de nieuwe aanpak. De Ramadanperiode is rustiger verlopen dan in voorgaande jaren. Wel werd een aantal algemene opmerkingen gemaakt over rondrijdende scooters en auto’s, maar deze opmerkingen hadden niet direct te maken met de Ramadanperiode. De gemeente Barneveld heeft aangegeven om deze opmerkingen wel serieus te nemen en bekijkt de komende periode hoe deze situatie moet worden opgelost.

De gemeente Barneveld is blij dat de gezamenlijke voorbereiding en het maken van afspraken met betrokkenen vruchten heeft afgeworpen. Tijdens de bijeenkomst is door bewoners een aantal aanbevelingen gedaan voor de Ramadanperiode van volgend jaar. Zij deden de suggestie om de verlichting op het plein aan te passen, te bekijken of iets kan worden gedaan aan de akoestiek op het plein en of de ouders van de jongeren kunnen worden betrokken bij de voorbereidingen. Wethouder Troost, die namens de gemeente Barneveld aanwezig was, heeft toegezegd om deze opmerkingen mee te nemen. Binnenkort volgt nog een gesprek met de moskeebesturen en –verenigingen om de afgelopen periode te evalueren.
Provincie:
Tag(s):