donderdag, 8. december 2011 - 1:12

Bewoners mogen woning niet uit voor demontage bom

Elst

In het grintgat aan de Neder-Rijn bij Ingen is dinsdag 6 december een vliegtuigbom gevonden. Het gaat om een duizendponder. De bom ligt op dit moment op een ponton. De bom is stabiel, er is nu geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Zaterdagmorgen, 10 december 2011, wordt de bom gedemonteerd. In verband hiermee moeten bewoners in Elst (gemeente Rhenen) en in het buitengebied van de dorpen Ingen en Eck en Wiel (gemeente Buren) in een straal van 1320 meter rond de bom tijdens de demontage in hun huizen blijven.

Bewoners moeten om 10.00 ‘s morgens in hun huizen zijn. Zij moeten ramen en deuren gesloten houden. Uit voorzorg moeten zij ook de gordijnen en/of jaloezieën sluiten. Hoe lang de bewoners in hun huizen moeten blijven is niet bij voorbaat aan te geven. Bewoners moeten rekening houden met meerdere uren. Pas als het gebied vrij wordt gegeven, mogen de bewoners weer naar buiten. Dit wordt in ieder geval bekend gemaakt via de sites van de beide gemeenten.

De ontruiming blijft beperkt tot een straal van 300 meter rond de bom. Concreet betekent dit dat één woning in Elst ontruimd wordt. Ook het vee en huisdieren in het gebied moeten binnen blijven.

De bom wordt ter plaatse gedemonteerd en naderhand op een speciale locatie, gecontroleerd, tot ontploffing gebracht. Vanaf 10. 00 uur wordt alle wegverkeer, lucht- en scheepvaart in en boven het gebied stilgelegd. De veerpont Ingen-Elst is uit de vaart. Alle wegen naar het gebied zullen door de politie worden afgesloten. Voor iedereen die niet in het gebied moet zijn, is er dan ook het dringende verzoek om weg te blijven.

Beide gemeenten nemen deze maatregelen in verband met de veiligheid van de inwoners en van de hulpdiensten en vertrouwen er op dat de bewoners hun verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen opvolgen. De bewoners ontvangen vandaag nog een brief met informatie.

Als bewoners vragen hebben dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente:
Rhenen: 0800 0220311, Buren: 0344 579 279.
Provincie:
Tag(s):