vrijdag, 2. december 2011 - 21:18

Bewoners winkelcentrum 't Loon vannacht in allerijl geëvacueerd

Heerlen

De gemeente Heerlen heeft de bewoners van de flat vannacht in allerijl geëvacueerd. Dit is besloten omdat de beweging in de ondergrond dusdanig veel is dat het risico op instorting groot is ondanks de scheiding van de compartimenten.

Met behulp van de hulpdiensten zijn de bewoners uit hun flatwoning gehaald en in een hotel in Heerlen opgevangen.

Morgenvroeg kunnen winkeliers niet hun spullen uit de winkels halen. ''We gaan onderzoeken in hoeverre de scheiding tussen de compartimenten functioneert zoals op de tekeningen is aangegeven en de inspecties op dit moment nog steeds aangeven. Op basis van dat onderzoek kan worden bekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn''.

Vrijdagavond maakte de gemeente bekend dat een deel van winkelcentrum 't Loon gecontroleerd wordt gesloopt.

De gemeente wil het risico niet nemen omdat de druk op pilaren van een deel van het winkelcentrum vrijdag is toegenomen en daarmee de kans op instorting groot is. De bewoners van de flat boven het winkelcentrum zijn
Het is nog onduidelijk waarom de bodem onder het winkelcentrum in beweging is gekomen. De gemeente houdt rekening dat het winkelcentrum is bebouwd op een oude mijn.

De sloop
De sloop zal gecontroleerd en snel gaan plaatsvinden. Hoe, zal in de komende week duidelijk worden. Tien winkeleigenaren lijken getroffen. Hun winkel staat op het gevaarlijke deel van het complex. Omdat het winkelcentrum in delen is opgebouwd hoeft niet het hele winkelcentrum tegen de vlakte.

De vereniging van eigenaren is door de gemeente geadviseerd zich bij het sloopbesluit neer te leggen in verband met het instortingsgevaar. Maandag zal de vereniging moeten beslissen.

Winkeliers konden spullen ophalen
Winkeliers van 't Loon in Heerlen hebben vrijdagavond van de gemeente de mogelijkheid gehad spullen uit hun winkels te halen. Het gaat in totaal om 40 winkels die donderdag op last van de gemeente per direct gesloten moesten worden in verband met instortingsgevaar. Veel winkeliers hebben inmiddels hun winkel onder begeleiding bezocht en de benodigde spullen veilig gesteld.

Informatie bewoners
Vanavond maakte de gemeente tevens bekend dat bewoners uit het getroffen winkelgebied zaterdag met al hun vragen over de situatie in en rondom 't Loon terecht kunnen in de publiekshal van de gemeente Heerlen. De balie is die dag geopend van 9.00 tot 14.00 uur, ingang stadhuis, Geleenstraat 27. Daarnaast kunnen bewoners en gerelateerden die het gebied in willen een ontheffing aanvragen. Denk daarbij onder andere aan mensen die de bewoners hulp bieden bij een eventuele verhuizing naar alternatief onderdak.

Loket voor getroffen winkeliers
Om de getroffen ondernemers (met name van kleinere zaken) tegemoet te komen wordt a.s. maandag bij het Werkplein Parkstad Limburg een loket geopend voor ondernemers uit ’t Loon. Daar kunnen ze terecht voor deeltijd-WW voor personeelsleden en/of regelingen in het kader van Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen.
Provincie:
Tag(s):