woensdag, 30. maart 2011 - 17:55

Bezuiniging Rijk op provincie Fryslân minder groot

Fryslân krijgt voortaan jaarlijks € 18 miljoen minder van het Rijk. Hoewel dit een forse vermindering is, was de korting eerder op € 22 miljoen bepaald. De nieuwe berekening staat in het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds, dat volgend jaar in werking gaat. Vanaf 2013 krijgen alle provincies in totaal € 300 miljoen minder.

Op dit moment stopt het Rijk ook al € 300 miljoen minder in het provinciefonds. Uit dit fonds betalen de provincies de aanleg van auto- en vaarwegen, natuur en bodemsanering, regionale omroepen en allerlei andere zaken. De provincie Fryslân krijgt sindsdien € 22 miljoen minder. In het nieuwe verdeelmodel, dat de ministerraad afgelopen vrijdag heeft vastgesteld, valt deze korting voor Fryslân voortaan € 4 miljoen milder uit.

Ook voor sommige andere provincies valt de nieuwe verdeling relatief gunstig uit. Maar Gelderland en Noord-Brabant moeten met respectievelijk 83 en 66 miljoen juist meer inleveren dan tot nu toe.

Het nieuwe verdeelmodel bestaat uit geld dat provincies kunnen uitgeven aan beheer en onderhoud (1664 miljoen) en geld dat bedoeld is voor ontwikkeling (940 miljoen). Onder beheer en onderhoud vallen voortaan alleen de kerntaken van de provincie, zoals die zijn beschreven in het regeerakkoord. Dit betekent dat er in het nieuwe model vrijwel geen geld is voor sociale taken. In het regeerakkoord voeren gemeenten namelijk de sociale taken uit.

Zaken als krimp van het aantal inwoners of de integrale ontwikkeling van een gebied rekent het kabinet tot ontwikkeling. Voor deze ontwikkeltaken heeft het kabinet vanaf 2012 bijna 100 miljoen euro minder over. Als provincies willen ontwikkelen, zo redeneert het kabinet, dan moeten zij dat zelf maar gaan betalen.
Provincie:
Tag(s):