vrijdag, 4. maart 2011 - 22:05

Bibliotheek ontvangt duizend handtekeningen

Meppel

De bibliotheek Meppel heeft afgelopen week zo’n duizend handtekeningen ontvangen als steun in de rug. De instelling kampt namelijk met grote financiële tekorten en dreigde zelfs op korte termijn zijn deuren te moeten sluiten. Met een incidentele financiële injectie van de gemeente Meppel is de bibliotheek voor dit jaar gered.

Een betrokken bezoekster van de bibliotheek heeft uiting gegeven aan haar zorg door handtekening in te zamelen voor het behoud van de bibliotheek. Ze heeft een stapel van zo’n vijftig A-4tjes met daarop een duizendtal handtekeningen bezorgd bij de directeur, Anneke de Haas. ‘De inwoners van Meppel laten op deze manier zien dat zij de bibliotheek belangrijk vinden.’, aldus Anneke de Haas. Wethouder Myriam Jansen en directeur Anneke de Haas zijn blij met deze steun vanuit de samenleving: ‘Het is goed om te merken dat de discussie over de bibliotheekfunctie in Meppel er niet eentje is van alleen de bibliotheek zelf en de politiek. Het feit dat bezoekers de moeite nemen om zorg uit te spreken door zoveel handtekeningen te verzamelen toont erg veel betrokkenheid. Ik vind het een groot compliment voor de bibliotheek!’, aldus wethouder Jansen.

De bibliotheken Meppel en Nijeveen kampen met een structureel tekort op hun begroting. Het college van B&W van Meppel heeft het exploitatietekort voor 2011 aangezuiverd met een incidentele bijdrage van € 32.000,-. Voor een lange termijnvisie op de instelling wil de gemeente een integrale visie formuleren voor het totale cultuurbeleid van Meppel. De verwachting is dat rond de zomer deze beleidsvisie is afgerond.
Provincie:
Tag(s):