woensdag, 2. februari 2011 - 12:05

Bij onverzekerd voertuig altijd een boete

Den Haag

Wie zijn auto niet verzekert, loopt straks de kans tot driemaal per jaar een administratieve boete van € 380 te krijgen.

Het bedrag kan dus oplopen tot ruim € 1100 in één jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de wettelijk verplichte verzekering van een auto kost, te weten circa € 400. Als de RDW vaker dan driemaal constateert dat een auto niet is verzekerd, kan de officier van justitie de overtreder voor de strafrechter brengen. De boete voor brom- en snorfietsen bedraagt € 310.

Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarmee reageert hij op schriftelijke vragen van Kamerleden op een vorig jaar ingediend wetsvoorstel dat het probleem van onverzekerde voertuigen effectief aanpakt door de pakkans voor overtreding van de verzekeringsplicht fors te vergroten.

Op dit moment wordt jaarlijks slechts opgetreden tegen ongeveer een kwart van de kentekenhouders van de in totaal ongeveer 243.000 motorrijtuigen die als niet verzekerd geregistreerd staan. Dat vindt de bewindsman veel te weinig. In de nota staat hoe hij denkt de handhaving te versterken zodat tegen elke overtreder wordt opgetreden.

In augustus 2009 bedroeg het aantal motorrijtuigen waarvoor geen verzekering staat geregistreerd circa 243.000, waarvan 68.000 brom- en snorfietsen en 175.000 overige voertuigen zoals auto’s, motoren en vrachtwagens. De verwachting is dat dit aantal door dit wetsvoorstel kan worden teruggebracht naar minder dan de helft daarvan.

Een motorrijtuig zonder verzekering levert maatschappelijke schade op. Deze schade komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het aantal beroepen dat op het Waarborgfonds Motorverkeer wordt gedaan. In 2008 is 2.377 keer een beroep gedaan op het fonds vanwege niet-verzekerde voertuigen. Hierbij is een bedrag uitgekeerd van in totaal € 9.482.000. Intensievere handhaving draagt eraan bij dat er meer verzekeringen voor motorrijtuigen zullen worden afgesloten en dat er — door het kleinere aantal onverzekerde voertuigen op de weg — veel minder een beroep op het waarborgfonds wordt gedaan.
Provincie:
Tag(s):