zondag, 27. februari 2011 - 20:15

Bijkletsen met de buren in de Ossenkoppelerbus

Almelo

Een knalgele schoolbus is vanaf eind februari om de twee weken op maandag, woensdag en zaterdag te vinden in de Ossenkoppelerhoek in Almelo. Iedere week staat een andere straat in het zonnetje.

Wethouder Schouten van Almelo geeft maandag 28 februari in de Jan Steenstraat om 12.30 uur het startsein voor dit traject. De bus is bedoeld als trefpunt voor buurtbewoners. Zij kunnen in de bus terecht met vragen, opmerkingen en ideeën.

Ook zijn er in en om de bus leuke activiteiten voor jongeren en ouderen. De bus maakt onderdeel uit van het project ‘Ossenkoppelerhoek van iedereen’, waarbij het Wijkplatform, woningcorporaties en de Gemeente de leefbaarheid in de Almelose wijk structureel willen verbeteren.

Wijkbewoners worden persoonlijk uitgenodigd voor een bezoek aan de bus. Als de bewoners de bus bezoeken, ontvangen ze een kleine attentie. Ook maken de bewoners kans op een taart, die iedere zaterdag om 14.00 uur wordt verloot onder alle busbezoekers van die week.

Bewoners kunnen in de week dat de bus in hun buurt staat, ideeën aanleveren voor een activiteit in diezelfde week. Van een karaoke voor kinderen tot een opruimactie of een straatontbijt. Voorwaarde is dat de bewoners daarbij zelf de handen uit de mouwen steken.

Meer activiteiten
Wijkbewoners hebben bij de start van het project ‘Ossenkoppelerhoek van iedereen’ aangegeven behoefte te hebben aan meer activiteiten. Doel van het subproject ‘bewonersbetrokkenheid en sociale samenhang’ is om meer ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen verschillende bewonersgroepen, bijvoorbeeld jong en oud en allochtoon en autochtoon.

Drieledig doel
De Ossenkoppelerbus heeft een drieledig doel. Buurtbewoners informeren, activeren voor activiteiten en interesseren voor deelname aan een projectgroep. Onderwerpen die in de bus aan bod komen zijn onder meer wijkgericht inburgeren, een spreekuur voor ouderen door een consulent van Scoop en bewonersspreekuren in samenwerking met de corporaties en politie.

Ook biedt de bus ruimte aan een kinderclub en kunnen inwoners er een bodycheck laten doen. Wanneer er voldoende animo is, gaat ook een cleanteam en klussenteam in de straat aan de slag met hulp van bewoners.

Goede ideeën
Vanuit de bus probeert het Wijkteam mensen te activeren een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Bewoners die goede ideeën hebben voor hun buurt of straat, krijgen professionele ondersteuning om hun plannen te verwezenlijken. Onder meer via de inzet van bijvoorbeeld een Wijkwaardebon of via door bewoners geïnitieerde projectgroepen.
Provincie:
Tag(s):