vrijdag, 25. november 2011 - 19:00

Bijna 70% politiemensen positief over komst Nationale Politie

Den Haag

Minister Opstelten heeft laten onderzoeken wat `de agent op straat' vindt van de invoering van de nationale politie. De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Enquête
Doelstelling van het onderzoek was inzicht te krijgen in de verwachting onder politiemensen over de komst van de Nationale Politie. Daartoe is een enquête gehouden onder alle politiemedewerkers, die door 3652 respondenten is ingevuld.

Bijna 70% neutraal tot positief
Bijna 70% van de politiemedewerkers staat neutraal (24%) tot positief (45,6%) ten opzichte van nationale politie. Iets meer dan 30% (30,4%) van de politiemedewerkers staat in meer of mindere mate negatief ten opzichte van nationale politie.

In meerderheid verwacht men minder bureaucratie, simpeler regels en procedures, opereren als één korps en een sterk verbeterde informatievoorziening/ICT.

De positieve houding gaat gepaard met negatieve gevoelens ten aanzien van de ICT en de bureaucratie in het huidige bestel. Effecten van de nationale politie op vergroting van de flexibiliteit, meedraaien van leidinggevenden en meer gezag op straat worden met twijfel benaderd, maar spelen een beperkte rol in de totale verwachting.
Provincie:
Tag(s):