vrijdag, 1. april 2011 - 11:16 Update: 08-07-2014 0:27

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar

De afgelopen maanden wisselde bijna 8% van zorgverzekeraar, tegen 4% en 3% de laatste jaren. Vooral jongeren stappen over. De premie is veruit de belangrijkste reden om te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van het NIFEL

Na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 stapte een vijfde van de bevolking over naar een andere zorgverzekeraar. In de jaren daarna nam het aantal verzekerden dat wisselde af tot 6% in 2007, 4% in 2008 en 3% in 2009. Dit jaar wisselde 7,6% van zorgverzekeraar.

Premie
De hoogte van de premie blijkt verreweg de belangrijkste reden om te wisselen: 52% noemt de premie als reden om over te stappen en dat is aanmerkelijk meer dan in voorgaande jaren. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: In 2011 steeg de gemiddelde jaarpremie van de basisverzekering met 9,1% tot 1.256 euro. Dat is de grootste premiestijging sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Daarbij zijn de verschillen tussen verzekeraars groot. Tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit een verschil van 276 euro per jaar. Het loont dus om te wisselen.

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit blijkt nauwelijks een overweging om te wisselen. Slechts 1% is overgestapt vanwege de kwaliteit. De Jong: Dit is opmerkelijk, want bij de invoering van de stelselwijziging was het nadrukkelijk de bedoeling dat mensen voor een zorgverzekeraar zouden kiezen vanwege de premie én de kwaliteit van zorg. De jaarlijkse mogelijkheid om te switchen was juist mede bedoeld om de kwaliteit te bewaken. In het huidige stelsel blijkt tot nog toe vooral sprake van prijsconcurrentie.

Tevreden of angstig
De blijvers, blijven vooral bij hun verzekeraar omdat ze tevreden zijn over de dekking van de totale polis. Een vijfde van de ondervraagden is niet gewisseld, maar heeft dit wel overwogen. Zij geven aan dat het te veel moeite was om te zoeken.
Categorie:
Tag(s):