woensdag, 30. november 2011 - 10:10 Update: 08-07-2014 0:55

Bijstand onder jongeren daalt

Eind september 2011 werden 314 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen tot 65 jaar. Dit zijn 5 duizend uitkeringen minder dan een kwartaal eerder.

De daling komt bijna geheel voor rekening van de jongeren tot 27 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De sterkste daling in het derde kwartaal deed zich voor onder jonge mannen tot 27 jaar. In deze groep is het aantal bijstandsuitkeringen afgenomen met 11,4 procent. Bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep kwam de daling uit op 7,5 procent. Onder de personen van 27 tot 65 jaar verminderde het aantal bijstanduitkeringen met 0,4 procent.

De daling van het aantal jonge bijstandontvangers is niet in lijn met de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo stijgt de werkloosheid en daalt het aantal vacatures. In de voorgenomen aanscherping van de WWB per 1 januari 2012 is een wachttijd van vier weken opgenomen waarin jongeren tot 27 jaar, die zich voor een bijstandsuitkering melden, verplicht zijn eerst zelf een baan te zoeken of een opleiding te gaan volgen. Het is mogelijk dat gemeenten al vooruitlopen op deze wetswijziging.

De daling in het derde kwartaal is de eerste in ruim tweeënhalf jaar. Tussen begin 2009 en midden 2011 groeide het aantal bijstandsuitkeringen met gemiddeld 6 duizend per kwartaal.
Categorie:
Tag(s):