woensdag, 4. mei 2011 - 22:13

Bijzondere dakbedekking voor basisschool

Hollandscheveld

De Eben Haëzer school in Hollandscheveld wordt in de meivakantie voorzien van bijzondere dakbedekking.

Deze bedekking is niet zwart van kleur, maar wordt in het wit uitgevoerd. De school is één van de zes pilotscholen in het basisonderwijs die meedoen aan het project Frisse Scholen met als doel het binnenklimaat van de scholen te verbeteren. De verbetering van het klimaat wordt gerealiseerd door het ophangen van ventilatie-units in de lokalen, het aanbrengen van isolerende beglazing en nu dus ook door het aanbrengen van witte dakbedekking. Wethouder Ton Bargeman: “Deze nieuwe dakbedekking moet zorgen voor een flinke energie besparing en CO2 reductie. Hiermee ontstaat er ook een betere leeromgeving, waarin kinderen optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen.”

Bij de gesprekken met het bestuur van de Eben Haezer school kwam naar voren dat ook in één van de komende jaren de dakbedekking moest worden vervangen. Besloten is toen om deze school aan te merken als proefobject voor een nog beter binnenklimaat door het aanbrengen van witte bedekking. Het gaat hierbij om het eerste gemeentelijke gebouw waarop deze soort bedekking wordt toegepast. Het aanbrengen van witte dakbedekking is wel iets duurder dan de standaard dakbedekking, maar verdient zich op termijn terug in dalende energiekosten. Daarbij zijn de aangebrachte ventilatie-units standaard voorzien van warmteterugwinning en CO2 sensoren zodat er een optimaal binnenklimaat wordt bereikt.

Gedurende warme periodes kan de oppervlaktemperatuur van een gebouw met een donkere dakbedekking 80°C bereiken. Ondanks de dakisolatie dringt de warmte het gebouw binnen en stijgt de temperatuur met enkele graden. In tegenstelling tot zwarte daken weerkaatst deze witte dakbedekking de zonnestralen. De oppervlaktetemperatuur op een dergelijk dak is minstens 40°C koeler ten opzichte van een donker dak. Minder warmte dringt daardoor het schoolgebouw binnen. Daarbij neemt de binnentemperatuur gedurende zomerse periodes met ongeveer 4 à 5 °C af. Dit heeft een gunstig effect op de hoeveelheid energie die nodig is voor koeling van het gebouw en zorgt dus voor beperking van de uitstoot van CO2. Dit alles draagt bij tot een betere leeromgeving en zou zelfs prestatie verhogend werken. De bedekking is voorzien van Easyclean Technologie, waardoor vervuiling geen kans krijgt en het weerkaatsingvermogen daardoor blijvend is verzekerd. Besloten is om de proef op de som te nemen en te kijken wat de effecten zijn bij deze school op het binnenklimaat zodat in de toekomst mogelijk meer gebouwen voorzien gaan worden van deze dakbedekking.

De gemeente heeft voor het Frisse Scholen project een subsidie ontvangen van de Rijksoverheid van € 394.000,--. Dit is niet geheel kostendekkend, waardoor de schoolbesturen en de gemeente ook een eigen bijdrage moesten leveren. Ook moest de welstandscommissie goedkeuring geven aan de plannen. Dit heeft de commissie gedaan. Daarnaast is gezamenlijk met dakdekkersbedrijf Bukro uit Hoogeveen, de leverancier Derbigum en Veld bouwmanagement ( adviseur voor het schoolbestuur) een referentiegebouw bezichtigd om het beste resultaat te behalen.
Provincie:
Tag(s):