woensdag, 3. augustus 2011 - 14:38

Blauwalg in Ploossche Plas Den Bosch

Den Bosch

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in de Ploossche Plas in ‘s-Hertogenbosch. ‘Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier’, meldt het waterschap woensdag.

Daarom wordt men geadviseerd om ieder contact met water van deze vijver te vermijden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier
De aangetroffen blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Blauwalg, feitelijk een bacterie, komt in alle oppervlaktewateren voor. Pas als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen en er sprake is van een ‘blauwalgenbloei, kunnen ze een bedreiging vormen voor de gezondheid.

De belangrijkste oorzaak van het teveel aan blauwalgen is een overmaat aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water, vaak in combinatie met opwarming van het water. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, neemt vanzelf de hoeveelheid blauwalg af.

Waterschap
Het waterschap stelt vast of er sprake is van een giftige blauwalgenbloei en zorgt dat de gemeente waar nodig waarschuwingsborden plaatst. Op basis van controle op locatie en aanvullend onderzoek bepaalt het waterschap wanneer de gemeente de borden weer kan verwijderen. Sinds 2009 onderzoekt waterschap Aa en Maas nieuwe methoden om blauwalg preventief te bestrijden. In het onderzoek worden maatregelen als baggeren en het uitzetten van oever- en waterplanten in de praktijk getest.

Advies aan de burger
De voedingsstoffen komen onder meer via afgevallen bladeren in het water terecht, maar komen ook in het water via lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep. Daarom vragen wij de burger om samen met ons de kans op blauwalg aan te pakken, door het gebruik van lokvoer bij sportvisserij te minimaliseren, eenden niet te (over)voeren en honden niet in de nabijheid van het water te laten poepen, zodat voedingstoffen niet in het water terechtkomen.
Provincie:
Tag(s):