woensdag, 11. mei 2011 - 15:46

Blauwalgen in zwemplas Kotermeerstal bij Hardenberg aangepakt

Hardenberg

De gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht gaan samen blauwalgen in de zwemplas Kotermeerstal in Dedemsvaart bestrijden. Dit meldt de gemeente.

In het zwemseizoen 2011 worden de eventuele blauwalgen bestreden met waterstofperoxide. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de groei van blauwalgen, zodat op langere termijn ook de bron van de groei van blauwalgen kan worden aangepakt. Op woensdag 18 mei vindt in Dedemsvaart een informatiebijeenkomst plaats over de aanpak van blauwalgen.

In de zwemplas Kotermeerstal in Dedemsvaart was in 2009 en 2010 sprake van een explosieve groei van blauwalgen en is zelfs gedurende enkele weken een negatief zwemadvies gegeven. Daarom doet het waterschap onderzoek naar de oorzaak van de blauwalgen. De metingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Pas nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, kan worden bepaald of er maatregelen genomen kunnen worden om de bron aan te pakken. Dit onderzoek neemt dus de nodige tijd in beslag en eventuele brongerichte maatregelen kunnen dus niet voor het zwemseizoen 2011 zijn gerealiseerd.

Bestrijding met waterstofperoxide
De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht vinden het belangrijk dat inwoners gedurende het hele zomerseizoen in de zwemplas kunnen zwemmen.

Daarom wordt een eventuele explosieve groei van blauwalgen in het zwemseizoen van 2011 indien nodig bestreden met waterstofperoxide. Dit is een snelle en effectieve methode, na behandeling zijn de blauwalgen binnen een dag nagenoeg verdwenen. De behandeling wordt uitgevoerd door een deskundig bedrijf.

Vanwege de lage dosis worden wel de blauwalgen bestreden, maar andere dieren en organismen worden niet aangetast. De waterstofperoxide valt uiteen in water en zuurstof, zodat mensen na behandeling van het water weer veilig in de zwemplas kunnen zwemmen.

Omdat na behandeling opnieuw een bloei van algen kan ontstaan, bestaat de mogelijkheid dat de plas na enkele weken opnieuw behandeld moet worden. De kosten voor de eerste behandeling bedragen 23.000 euro, een eventuele tweede behandeling kost 13.000 euro.

De gemeente Hardenberg neemt deze effectbestrijding voor haar rekening. Het college van B&W heeft daarom 50.000 euro beschikbaar gesteld om de blauwalgen in het zwemseizoen 2011 te bestrijden.

Blauwalgen
Blauwalgen zijn bacteriën die op algen lijken en komen van nature voor in het oppervlaktewater. De blauwalgen kunnen stoffen afscheiden waarvan mensen ziek kunnen worden als ze de stoffen inslikken of bij huidcontact via water. Daarom wordt het zwemwater tijdens het zwemseizoen voortdurend gemonitord door de provincie Overijssel in samenwerking met het waterschap.

Op het moment dat er sprake is van blauwalgen, plaatst de provincie Overijssel waarschuwingsborden. Bij lage concentraties is er sprake van een gering gezondheidsrisico, maar wordt zwemmen nog niet ontraden. Bij hoge concentraties waarbij sprake is van een gezondheidsrisico wordt een negatief zwemadvies gegeven.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 18 mei 2011 vindt tussen 19.00 en 20.30 uur in Gebouw ’t Centrum in Dedemsvaart een informatiebijeenkomst plaats over de bestrijding van blauwalgen in de zwemplas Kotermeerstal.

Tijdens de bijeenkomst geven vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en de gemeente uitleg over de bestrijding van de blauwalgen, het onderzoek naar de bron, de risico’s van blauwalgen, de betekenis van de waarschuwingsborden. Ook is er informatie over de bijdrage die inwoners zelf kunnen leveren om de groei van blauwalgen tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):