woensdag, 23. november 2011 - 13:19

Bleker: geen ongebreidelde groei veehouderijbedrijven

Den Haag

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil een wettelijke voorziening treffen om vanuit andere dan ruimtelijke overwegingen zo nodig een grens te stellen aan de omvang van veehouderijbedrijven op een locatie.

Verder zal het kabinet provincies en gemeenten vragen ook in 2012 niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor grote stallen waarvoor wijzigingen in het bestemmingsplan nodig zijn. Dit schrijft staatssecretaris Bleker woensdag in zijn visie op de toekomst van de veehouderij in Nederland.

Agrarische gezinsbedrijven hebben de veehouderijsector in Nederland sterk gemaakt. Zij zijn krachtige motoren voor ondernemerschap, verduurzaming en innovatie. Geleidelijke groei en doorontwikkeling moet voor deze bedrijven mogelijk blijven. Een ongebreidelde groei van de omvang van bedrijven vindt het kabinet niet gewenst.

Kruispunt
Zowel de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij onder leiding van de heer Alders als het advies van de commissie Van Doorn (Al het vlees duurzaam) geven aan dat de veehouderij op een kruispunt staat.

De maatschappelijke waardering staat onder druk. De positie van de veehouderij in het landelijk gebied staat ter discussie als gevolg van lokale overlast, onduidelijkheid over de risico’s voor de volksgezondheid, zorgen over het dierenwelzijn en over de leefbaarheid en de sociale cohesie in lokale gemeenschappen.

Staatssecretaris Bleker constateert dat een echte en consequente keuze voor duurzaamheid in de agroketens nodig is, ook om op termijn economisch te overleven. De huidige veehouderij moet worden getransformeerd naar een zorgvuldige, duurzame veehouderij.

De gezamenlijke doelstelling van kabinet en bedrijfsleven is dat in 2020 de Nederlandse vlees-, zuivel- en eierketens veilige, gezonde, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk gewaardeerde producten maken.

In duurzame veehouderijketens staan het welzijn van en de zorg voor dieren centraal en zijn volksgezondheidsrisico’s geminimaliseerd. Nutriëntenkringlopen zijn vergaand gesloten en schadelijke emissies zijn tot een minimum teruggebracht. Daarbij is het gevoel voor urgentie, dat het snel anders moet, breed aanwezig.
Provincie:
Tag(s):