woensdag, 8. juni 2011 - 14:09 Update: 14-09-2018 20:18

Bleker verwacht reëele compensatie van EU voor tuinders

Den Haag

Eurocommissaris Ciolos van Landbouw laat nog deze week aan de Europese lidstaten weten hoeveel geld de Europese Unie uittrekt voor de groentetelers die door de EHEC-crisis in grote financiële problemen zijn gekomen.

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelde woensdag in de speciaal over dit onderwerp ingelaste landbouwraad in Luxemburg namens 9 landen een regeling voor, waarbij de telers een substantiële vergoeding krijgen voor de geleden schade.

'30% en 150 miljoen te weinig'
De Europese Commissie stelde aan het begin van de landbouwraad voor om te komen tot een opkoopregeling voor komkommers, tomaten, sla, paprika’s en courgettes. Het voorstel, 30% van de gemiddelde prijs over 2007-2010, werd door de meeste lidstaten onvoldoende gevonden. Dat gold ook voor het bijbehorende budget van 150 miljoen euro.

Namens België, Polen, Frankrijk, Portugal, Spanje, Denemarken, Griekenland en Hongarije presenteerde staatssecretaris Bleker een voorstel om tot een substantieel hogere vergoeding te komen.

Eurocommissaris Ciolos beloofde de EU ministers daarop een betere regeling die “evenwichtig, billijk en substantieel” is. Hoe hoog die vergoeding uiteindelijk wordt laat Ciolos na overleg met de Europese Commissie later deze week aan de lidstaten weten.

Henk Bleker is tevreden: “Ik begrijp de situatie van Ciolos wel, voor majeure beslissingen als deze moet hij een mandaat van het volledige college van EU-commissarissen hebben. Maar ons signaal heeft hij goed begrepen, daar ben ik van overtuigd. Dertig procent is echt veel te weinig."

Volgens de staatssecretaris staat de regeling niet op gespannen voet met de houding van de Nederlandse regering om de EU-begroting terug te dringen. “Nederland wil het landbouwbudget nominaal gelijk houden en deze maatregelen worden gefinancierd binnen de lopende begroting 2010-2011. Het is tegelijkertijd belangrijk dat Europa laat zien dat het in crisissituaties staat voor haar zaak, een Europese crisis moet ook op Europees niveau worden aangepakt.”

Bleker was het eens met de waarschuwing van Eurocommissaris Ciolos dat er geen overcompensatie mag plaatsvinden door stapeling van verschillende Europese en/of nationale regelingen. Er moet volgens de staatssecretaris van landbouw voor een teler altijd een prikkel blijven om voor zijn producten markten te zoeken.

Vanuit Luxemburg reist Bleker meteen door naar Moskou waar hij morgenmiddag een bespreking heeft met zijn ambtsgenoot Elena Skrynnik. Hij probeert de bestaande goede contacten met de Russische Federatie aan te wenden in de hoop dat de Russische overheid de grenzen weer zal openstellen voor Europese en Nederlandse groenten.

Categorie: