dinsdag, 7. juni 2011 - 8:27 Update: 08-07-2014 0:31

Blind vertrouwen in Wikipedia

Enschede

Wikipedia is voor velen een belangrijke bron van informatie. Toch is de inhoud van de artikelen, zoals bekend, niet altijd juist. Teun Lucassen van de Universiteit Twente onderzoekt hoe mensen de betrouwbaarheid van Wikipedia-artikelen beoordelen.

Uit een van zijn recente onderzoeken komt naar voren dat grove inhoudelijke fouten in een artikel, zelfs bij experts, het vertrouwen in dat artikel nauwelijks doet dalen. Het onderzoek laat volgens Lucassen zien dat mensen de inhoud zeer oppervlakkig bekijken en doorgaans blindelings geloven wat er staat.

In zijn onderzoek manipuleerde Lucassen de inhoud van diverse artikelen over automotoren. Hij introduceerde daarbij aanzienlijke inhoudelijke fouten in de tekst. Vervolgens liet hij deelnemers aan het experiment, waarvan ongeveer de helft expert op dat onderwerp en de helft leek, de artikelen lezen. Een gedeelte van de groep kreeg de originele tekst voorgelegd. Een ander gedeelte kreeg een gemanipuleerde tekst voorgelegd, waarvan tot wel vijftig procent van de beweringen onjuist was.

Het vertrouwen in de inhoud van de tekst daalde bij de leken zoals verwacht niet door de fouten. Zij konden immers niet op inhoudelijke gronden beoordelen wat juist en wat niet juist was. Bij de experts was er wel sprake van een daling in het vertrouwen, maar deze bleek zeer gering. Bij gemanipuleerde artikelen waarvan de helft van de beweringen onjuist was en zelfs de definitie in het artikel niet klopte, vertrouwde nog steeds ongeveer 65 procent van de experts in de juistheid van het artikel, tegen iets meer dan 80 procent bij het originele artikel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 657 deelnemers.

Volgens Lucassen toont het onderzoek aan dat mensen de inhoud van de artikelen zeer oppervlakkig bekijken en doorgaans blindelings geloven wat er staat. Een andere groep vertrouwt de informatie op Wikipedia überhaupt niet, zelfs ongezien.
Categorie:
Tag(s):