donderdag, 14. april 2011 - 21:21

Bodem speelplaats Broederschool vervuild

Heerlen

Bij een verkennend bodemonderzoek op het terrein rond de Broederschool en het Broederhuis in Heerlen is onder de speelplaats van de school bodemvervuiling aangetroffen. Het gaat om PAK. Omdat de speelplaats volledig is afgedekt met asfalt en stoeptegels is er geen risico. Volgens de gemeente Heerlen is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

PAK ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van koolstof bevattende materialen. Ze zitten daarom in steenkool en in houtskool, maar ook in aangebrand eten (bijvoorbeeld bij barbecueën) en het zit ook in sigarettenrook. PAK kunnen niet doorlekken, waardoor ze niet in andere bodemlagen of grondwater terechtkomen.

De vervuiling is alleen aangetroffen onder de speelplaats. Het terrein achter en naast het Broederhuis is niet vervuild. Ook in het groen rond de speelplaats is geen vervuiling aangetroffen. Het vermoeden bestaat daarom dat bij het aanbrengen van het asfalt een laag vervuilde grond als onderlaag is aangebracht. Omdat het asfalt deze onderlaag volledig afsluit is er geen contactrisico. Verder onderzoek moet uitwijzen waar de vervuiling precies zit en hoe deze daar terecht is gekomen.

Om tijdens het verdere onderzoek geen enkel risico te lopen, wordt het speelterrein vrijdag 15 april afgesloten. Aan de andere kant van de school, achter het Broederhuis, wordt in de meivakantie een tijdelijke speelplaats ingericht. Tot die tijd maken de kinderen gebruik van het trapveldje naast het Broederhuis.
Provincie:
Tag(s):