zondag, 22. mei 2011 - 14:36

Bodemonderzoek Speelhof Hoogerzael

Middelburg

Een bewoner van de Griffioen heeft bij gemeente Middelburg gemeld dat er op de Speelhof Hoogerzael enkele stukjes materiaal zijn gevonden die mogelijk asbesthoudend zijn.

Op woensdag 18 mei is in opdracht van de gemeente Middelburg een gespecialiseerd bureau begonnen met een bodemonderzoek op locatie. Donderdag 19 mei is in de bodem materiaal aangetroffen dat wellicht asbesthoudend is. Zekerheidshalve is daarom het terrein voorlopig afgezet. De afzetting is ook noodzakelijk om het onderzoek veilig te kunnen laten plaatsvinden. Het afgeschermde deel van de Speelhof is niet toegankelijk totdat nadere resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Gemeente Middelburg vraagt u de afzetting te respecteren en ook uw kinderen te wijzen op het feit dat het terrein voorlopig even niet toegankelijk is. Zodra de gemeente meer weet, is dat te lezen op deze site. Omwonenden worden per brief geinformeerd.
Provincie:
Tag(s):