donderdag, 8. december 2011 - 10:35

Bodemsanering Raadhuisplein Barneveld

Barneveld

De provincie Gelderland start in de loop van 2012 met de sanering van het perceel Raadhuisplein 22 in de gemeente Barneveld.

Op deze locatie was in de periode 1980-2009 een kledingstomerij gevestigd. In de beginjaren werd kleding chemisch gereinigd. Het reinigingsmiddel PER (perchloorethyleen) is, vermoedelijk door lekkage, in de grond en het grondwater terechtgekomen. Daarom moet de grond onder dit pand worden schoongemaakt.

In de afgelopen jaren zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in de grond en het grondwater vast te stellen. Het onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd toont aan dat de grondverontreiniging zich beperkt tot het perceel Raadhuisplein 22. De omvang van de grondwaterverontreiniging is echter een stuk groter. De matige tot lichte verontreiniging is voor een groot gedeelte aanwezig onder het Raadhuisplein zelf, het gemeentehuis en aangrenzende percelen ten noorden van het gemeentehuis. Zolang men niet in contact komt met de verontreiniging, zoals bij het oppompen van het grondwater, bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid.

In de loop van 2012 start de provincie Gelderland met de uitvoering van een saneringsplan. Daarbij wordt in eerste instantie zoveel mogelijk de verontreinigingsbron onder Raadhuisplein 22 weggenomen.

Aansluitend wordt ook het verontreinigde grondwater schoongemaakt. De details hiervan worden momenteel nog nader uitgewerkt. De provincie Gelderland heeft de gebruikers van het pand Raadhuisplein 22 en direct omwonenden tijdens de afgelopen periode geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):