zondag, 20. februari 2011 - 12:26

Boekenpret Noordoostpolder in 2011 voortgezet

Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder ondersteunt Boekenpret en geeft daarmee ouders van kinderen van 0-6 jaar extra mogelijkheden om thuis voor te lezen. Dit heeft de gemeente Noordoostpolder bekendgemaakt.

Kinderen laten ontwikkelen tot goede lezers. Dat is het doel van Boekenpret, een programma dat stimuleert om (voor) te lezen. Boekenpret loopt via de beroepskrachten, verbonden aan instellingen voor kinderopvang, bibliotheken en scholen. Ook worden er vrijwilligers ingezet.

(Voor)lezen is leuk
Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is om de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs makkelijker wordt.
De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen tot goede lezers.

Taalontwikkeling stimuleren
Boekenpret wordt in Noordoostpolder ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen en ter voorkoming van achterstanden. Dit in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De Flevomeer Bibliotheek en alle peuterspeelzalen zijn de natuurlijke partners bij Boekenpret. De kern van de Boekenpretmethodiek is een gezinsgerichte benadering via de peuterspeelzalen.

Aanpak op maat
Boekenpret is een op maat gesneden, gestructureerde aanpak. Per peuterspeelzaallocatie kan wekelijks een keuze gemaakt worden uit activiteiten en materialen. Vrijwilligers zorgen op locatie voor de materiaalomruil en gaan met de peuters het gesprek aan over de geleende boekjes. De leidsters van de peuterspeelzaal worden op deze wijze ontlast.

De kosten voor de uitvoering van Boekenpret in 2011 bedragen: € 10.013.
Provincie:
Tag(s):