dinsdag, 21. juni 2011 - 16:24

Boete voor verwijderen asbest

Een 31-jarige inwoonster van Oentsjerk is op de bon geslingerd omdat zij zonder toestemming van de gemeente asbest had verwijderd van een hok aan de Wynzerdyk.

Agenten kwamen het economisch delict op het spoor toen zij op 4 juni een melding kregen van een brand in een oude schuur. Zij zagen dat het asbest over een lengte van 50 m2 van het dak was verwijderd. Toen zij na onderzoek bij de eigenaar van de loods kwamen, troffen zij het levensgevaarlijke asbest op het erf aan. De vrouw verklaarde zelf het asbest van het dak te hebben afgehaald in plaats van door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Meer dan 35 m2 asbest mag u niet zonder toestemming van de gemeente zelf verwijderen. Hiervoor heeft u vergunning nodig. Raadpleeg en volg de regels voor het verwijderen van asbest van minder dan 35 m2 op internetsite van uw gemeente en raadpleeg eventueel de bouwverordening Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij.
Provincie:
Tag(s):