dinsdag, 24. mei 2011 - 20:17 Update: 08-07-2014 0:58

Boetes na misbruik auto van de zaak levert belasting 15 miljoen euro op

Den Haag

De Belastingdienst heeft vorig jaar voor EUR 15 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd aan belastingplichtigen die onterecht privé in de auto van de zaak reden.

Het gaat om zo'n 9000 mensen die zelf hebben aangegeven minder dan 500 privé-kilometers per jaar te rijden, zodat de werkgever de belasting over bijtelling niet hoeft in te houden.

Daarnaast trekken steeds meer mensen hun verklaring in dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden. Het aantal mensen met bijtelling steeg van 685.000 in 2009 naar 720.000 in 2010. De opbrengst van de loonheffing steeg hierdoor met EUR 150 miljoen.

Geen bijtelling en toch op vakantie naar het buitenland
De Belastingdienst voert sinds 2007 regelmatig controles uit onder de ongeveer 260.000 bestuurders met een verklaring 'geen privé-gebruik auto van de zaak'. Uit steekproeven bleek dat rond de 30% van hen toch regelmatig de 500 kilometergrens overschreed.

Ook bij de controles van afgelopen jaar kwamen bijzondere pogingen tot fraude aan het licht. Zo was een van de fraudeurs iets te consequent met het bijhouden van een nep-rittenregistratie; volgens eigen opgave had hij ook in de auto gereden op de dagen dat de garage een grote reparatie verrichtte. Andere mensen vergaten de vakantie naar Zuid-Europa op te geven, zodat de kilometerstand niet klopte met de rittenregistratie.

Voorkomen beter dan genezen
De fiscus houdt regelmatig acties om aan zowel de gebruikers als aan bijvoorbeeld administratiekantoren de spelregels voor het gebruik van de vrijstelling uit te leggen. Zo krijgen alle verklaringhouders jaarlijks een informatiebrief met de regels en worden mensen die voor het eerst een verklaring aanvragen na een paar maanden opgebeld om de rittenregistratie door te spreken.

Doel van het telefoontje is om fouten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele vragen te beantwoorden. Wie zelf tijdig zijn verklaring 'geen privé-gebruik auto van de zaak' intrekt, betaalt alsnog de bijtelling, maar voorkomt daarmee flinke boetes van 100% over de te betalen belasting.
Categorie:
Tag(s):