dinsdag, 11. januari 2011 - 11:49

Boetevolgsysteem in drie Noordelijke provincies

Groningen

De politieregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen gaan vanaf 11 januari van start met de 'Boetevolgservice'. Dit is een internetservice waar burgers de gegevens van bekeuringen zelf kunnen bekijken. Het gaat om snelheids- en roodlichtovertredingen die fotografisch zijn vastgelegd.

De Boetevolgservice is een uitbreiding van de diensten die via internet worden aangeboden. Met deze service kunnen burgers op het moment dat het hen uitkomt informatie over hun boete inzien. Via de website http://www.mijnpolitienl>www.mijnpolitie.nl kan degene die een bekeuring heeft ontvangen met zijn DigiD inloggegevens inloggen.

Naast deze pagina's kan de overtreder via Google maps de locatie van de overtreding zien, het ijkrapport openen, een toelichting aangeboden krijgen over de werkprocedure van politie en ketenpartners en actuele controles en fileberichten bekijken. De akte van aanstelling van de bekeurende politieambtenaar kan ingezien worden, en ook het certificaat van de technische training om de apparatuur te mogen bedienen. De bekeurde kan daarnaast 'checken' of het boetebedrag conform de richtlijnen 'klopt' en kan gebruik maken van de 'bezwarentest'. Doel hiervan is de overtreders beter en sneller informeren en ook het aantal bezwaarschriften en verzoeken om informatie te reduceren.
Provincie:
Tag(s):