maandag, 7. november 2011 - 14:32

Booteigenaren krijgen waarschuwing

Regio

De provincie Drenthe gaat optreden tegen bootbezitters die illegaal in de provinciale wateren liggen. De eigenaren zijn schriftelijk geïnformeerd dat als ze in overtreding blijven een boete moet worden betaald of – als de eigenaar niet bekend is – de boot op kosten van de eigenaar wordt verwijderd.

Recreatievaartuigen mogen in Drenthe van 1 april tot 1 november op daartoe aangewezen locaties een ligplaats innemen. Op plaatsen waar extra beperkingen gelden, bijvoorbeeld om een goede doorstroming te garanderen, is dat op borden aangegeven. Gedurende de winterperiode, die op 1 november ingaat en tot 1 april duurt, is het innemen van een ligplaats verboden. Daar waar geen gemeentelijke of particuliere stalling mogelijk is, zijn locaties aangewezen waar in de winter tegen betaling wel een ligplaats mag worden ingenomen.

Half oktober heeft de provincie geïnventariseerd hoeveel plezierjachten, kleine motorbootjes, zeiljachten, roeiboten en andere kleine vaartuigen in de provinciale wateren lagen afgemeerd. De eigenaren zijn er per brief op gewezen dat ze voor het begin van de daarop volgende maand hun vaartuig moesten weghalen. Eigenaren die bij de provincie bekend zijn, hebben de brief via de post ontvangen; bij de overigen is de brief op de boot geplakt.

De booteigenaren die nu nog in overtreding zijn, krijgen een vooraankondiging last onder dwangsom of een vooraankondiging bestuursdwang. In het laatste geval zijn de eigenaren niet bekend bij de provincie en wordt na het nemen van een bestuursdwangbeschikking het vaartuig op kosten van de eigenaar verwijderd. De anderen krijgen een last onder dwangsom opgelegd. Dit houdt in dat er een geldsom aan de provincie moet worden betaald als de overtreding voortduurt.
Provincie:
Tag(s):