maandag, 19. december 2011 - 20:39

Borsele bereidt zich voor op jaarwisseling

Ieder jaar vinden er rond de jaarwisseling in de verschillende Borselse dorpen allerlei festiviteiten plaats.

De keerzijde van de feestvreugde is dat er mensen zijn die zich bij bepaalde activiteiten onveilig voelen. Om deze overlast en schade te beperken, heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak vastgesteld. Het plan is vastgesteld in overleg met onder meer de politie, brandweer en de gemeentelijke diensten.

Eén van de maatregelen is dat de gemeente de jeugdsoos in ’s-Gravenpolder openstelt tijdens de jaarwisseling. Ook verruimt zij voor deze keer de sluitingstijd. Voor de traditionele vreugdevuren is in overleg met bovengenoemde partijen een locatie aangewezen, namelijk het plein voor de jeugdsoos aan de Egelantierstraat in ’s-Gravenpolder. Mochten er verzoeken voor stooklocaties komen vanuit andere dorpen, dan zal de gemeente in overleg met de partijen op zoek gaan naar een geschikte locatie. Deze locaties worden voorzien van zand en rijplaten, om schade aan het asfalt te voorkomen.

Verder gelden er voor de jaarwisseling in Borsele de volgende regels. Vuurwerk mag afgestoken worden op 31 december 2011 vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts (1 januari 2012). Stookmaterialen zoals auto’s, caravans, olie, autobanden, kunststoffen en andere milieuvervuilende materialen zijn niet toegestaan. Indien deze verboden stookmaterialen toch worden gesignaleerd, worden deze vooraf verwijderd en afgevoerd. Vreugdevuren die zonder toestemming van de gemeente worden gehouden, worden niet getolereerd. Overtreders zijn verantwoordelijk voor de schade, die ook daadwerkelijk wordt verhaald.

Voor dringende vragen en klachten tijdens de jaarwisseling kan contact opgenomen worden met Info Veiligheid Borsele, (0113) 238400.
Provincie:
Tag(s):