maandag, 25. april 2011 - 22:29

Borsele houdt vast aan asbestsanering buitengebied

Borsele

Sinds oktober 2009 is er in de gemeente Borsele een subsidieregeling voor asbestverwijdering voor agrariërs in het buitengebied.

Gezien de positieve resultaten heeft het college, na het aflopen van de subsidietermijn, besloten om de gemeenteraad voor te stellen de subsidieregeling in ongewijzigde vorm open te houden tot het restantbedrag van de subsidie bereikt is.

Voor agrariërs was het mogelijk om een subsidie van €2000,- aan te vragen voor asbestverwijdering van boerenschuren. Met hulp van de subsidie is inmiddels zo’n 6000 vierkante meter asbest bij agrarische bedrijven opgeruimd van de beoogde 8000 vierkante meter.
Provincie:
Tag(s):