donderdag, 17. februari 2011 - 19:53

Bouw meteomast Noordzee van start

75 Kilometer uit de kust van IJmuiden gaat RWE een onderzoeksmast bouwen. Hiermee kunnen meteorologische invloeden op zee worden gemeten.

De uitkomsten hiervan, zoals windsnelheden, zeestroming en golfslag, worden gebruikt in het programma van het Far and Large Offshore Wind (FLOW-consortium). Het is de eerste keer dat in Europa een metemast zo ver uit de kust wordt geplaatst.

'Het realistisch meten van de meteorologische omstandigheden is van groot belang bij het ontwikkelen van offshore windparken', zegt Laut van Seventer, manager offshore wind development Benelux van RWE. 'Met onze meteomast dragen we bij aan het inzichtelijk maken van invloeden die tot op heden niet goed meetbaar waren zover uit de kust.'

De bijna 100 meter hoge meteomast wordt 75 kilometer uit de kust van IJmuiden gebouwd in het offshore windgebied 'IJmuiden' dat valt binnen het Nationaal Waterplan. Bij het ontwerp van de mast is rekening gehouden met de mogelijkheid om op vier verschillende hoogtes (tussen 30 en 100 meter) sensoren te monteren die windsnelheden, windrichting, temperatuur en drukverschillen waarnemen en registreren.

Om in de toekomst veilige en kostenefficiënte funderingen te kunnen ontwerpen voor windturbines zal de meteomast ook geschikt worden gemaakt voor het meten van zeestroming, golfhoogtes en golflengtes.
Provincie:
Tag(s):