vrijdag, 8. april 2011 - 20:56

Bouwproject Poort van Limburg stilgelegd

Weert

Het Weerter college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het opleggen van een bouwstop voor het bouwproject Poort van Limburg. Dat besluit is genomen omdat de aangeleverde rapporten en gegevens voor de gewijzigde omgevingsvergunning niet correct en volledig zijn. Het gaat daarbij ondermeer over gegevens over de brandveiligheid van de parkeergarage in het complex.

In september 2007 heeft Hoogveld bv (de opdrachtgever) een vergunning gekregen om met de bouw van de Poort van Limburg te starten. De afgelopen jaren bleek dat er veel onderdelen aan het geplande gebouw moesten wijzigen. Dit is de reden dat er een gewijzigde aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig is.

De opdrachtgever van het project Poort van Limburg, Hoogveld bv, heeft eerder extra tijd gekregen voor het aanleveren van alle vereiste rapporten en gegevens om een gewijzigde vergunning te verkrijgen. De opdrachtgever leverde gegevens aan, maar die blijken nu echter niet afdoende duidelijk te maken dat de parkeergarage en het daarop gelegen gebouw aan de veiligheidseisen voldoen.

Het college van B&W heeft besloten een bouwstop op te leggen totdat er een vergunbare aanvraag is.
Provincie:
Tag(s):