donderdag, 21. april 2011 - 15:28

Bouwstop Poort van Limburg opgeheven

Weert

De gemeente Weert heeft afgelopen woensdag de bouwstop van de Poort van Limburg opgeheven. De bouwstop werd 7 april ingesteld.

De afgelopen week heeft Hoogveld BV aanpassingen aan de constructie en de brandveiligheidsmaatregelen voorgesteld. Die gegevens zijn getoetst en akkoord bevonden. Daardoor wordt nu voldaan aan de eisen om een ontwerpbeschikking op te stellen. Die beschikking is nodig om een gewijzigde bouwvergunning te kunnen verlenen. Dit is reden voor burgemeester en wethouders om de bouwstop op te heffen per 20 april.

Ondermeer is nu aangetoond, dat in geval van brand de parkeergarage binnen 45 minuten zichtvrij is. Dit is nodig om een brand in de garage effectief te kunnen bestrijden. Het gaat om een aantal constructieve maatregelen die nu is opgenomen in het bouwplan, zoals toevoer en afvoervoorzieningen voor buitenlucht.
Provincie:
Tag(s):