vrijdag, 8. juli 2011 - 23:02

Brabantse waterschappen pakken blauwalg aan

Den Bosch

Nu de schoolvakantie voor de deur staat, weten veel mensen de weg naar de zwemplassen en het water te vinden. In de provincie Brabant is op dit moment blauwalg vastgesteld in 31 vijvers en vennen. Dit heeft het waterschap Aa en Maas vrijdag laten weten.

Hiervan geldt één waarschuwing voor blauwalg in een zwemplas, die van de Beekse Bergen zone 2. Mogelijk is het langdurige warme voorjaar de oorzaak.

Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere temperaturen in de lente en de zomer en in stilstaand water, bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Of het langdurige warme voorjaar heeft bijgedragen aan de bloei van blauwalg, is niet met zekerheid te zeggen.

Brabantbreed onderzoek naar effectieve maatregelen
Om blauwalg het hoofd te bieden, investeren de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel in onderzoek en maatregelen.

Begin 2012 verwachten de drie waterschappen de 1e resultaten van het grootschalig blauwalgonderzoek. Dit onderzoek voeren zij sinds 2009 uit samen met de Wageningen Universiteit en de Stowa in zwemplassen en vijvers in Prinsenbeek, Dongen, Heesch en Eindhoven. Hier worden diverse maatregelen tegen blauwalg in de praktijk getest.

Aanpak blauwalg
Naast onderzoek pakken de Brabantse waterschappen blauwalg ook aan. In het gebied van waterschap De Dommel worden de komende twee jaar zeker twintig wateren waar regelmatig blauwalg voorkomt samen met gemeenten aangepakt.

Baggeren, diepere en dus koelere plekken in een vijver en natuurvriendelijke oevers moeten daar blauwalg tegengaan. Waterschap Brabantse Delta voert de komende jaren in diverse stadsvijvers maatregelen uit, zoals baggeren, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, uitzetten van waterplanten, plaatsen van circulatiepompen of doorspoelen van de vijvers.

Tevens staan bij de vijvers informatieborden die aangeven hoe ook de omwonenden en passanten kunnen meewerken aan het voorkomen van blauwalg door het minder voeren van vogels en vissen en honden niet uit te laten bij de vijver.

Aa en Maas start met het project ‘Waterkwaliteit en beleving in bebouwd gebied’. Doel is de kwaliteit van stadswateren te verbeteren. Er heeft al onderzoek plaatsgevonden en er wordt gewerkt aan een inventarisatie, een ‘top 14’, van aan te pakken wateren. In het project wordt de keuze gemaakt welk stadswater op welke manier wordt verbeterd.

Springen voor schoon water op zondag 10 juli
Zondag 10 juli om precies 15.00 uur vindt op drie plaatsen in Noord-Brabant de Big Jump plaats. Dit is een internationale manifestatie om aandacht te vragen voor schoon water. Water zonder blauwalg dus.

Klokslag 15.00 uur springen in heel Europa kinderen en volwassenen in meren, plassen, rivieren en beken om het belang van schoon en veilig water te benadrukken. In Brabant is er een Big Jump in de Westpolderplas in Etten-Leur, de Oosterplas in ‘s- Hertogenbosch en in De Langspier in Boxtel.

Deelname is gratis en voor de deelnemende kinderen is er een coole gadget. De Big Jump is in Brabant een initiatief van de Brabantse Milieufederatie, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het evenement vindt plaats in samenwerking met de betrokken gemeenten en de provincie.
Provincie:
Tag(s):