donderdag, 21. april 2011 - 17:04

Brandweer adviseert paasvuren te verbieden

Regio

In verband met de droogte heeft Brandweer Drenthe de gemeenten in Drenthe geadviseerd alle 150 paasvuren te verbieden.

De provincie Drenthe en partners in het landelijk gebied houden extra toezicht op het gebruik van vuur in de natuur en treedt handhavend op tegen illegale paasvuren. Namens de terreinbeheerders roept zij op geen vuur in de natuur te maken in deze droge periode.

Nu de brandweer zijn zorgen uit over paasvuren en ook de boswachters hun terreinen steeds droger en dus brandgevoeliger zien worden, is de vrees voor brand groot. Door oplopende temperaturen recreëren meer mensen bovendien ’s avonds nog in de bossen, soms ook met een kampvuurtje.

Daarom bieden toezichthouders van de provincie Drenthe in deze periode extra ondersteuning bij het toezicht op vuur in de natuur. Mocht er onverantwoord omgesprongen worden met vuur, dan zal degene die dat doet daar direct op aangesproken worden. Daar waar een verbod op het gebruik van vuur is, zal dat gehandhaafd worden door het opstellen van een proces verbaal.

Waar (nog) geen verbod geldt, wordt een appèl gedaan op de verantwoordelijkheid van de betrokken bezoeker. Er wordt ook gekeken naar de her en der liggende paasbulten.

Als de terreinbeheerder twijfels heeft over de veiligheid van die bult voor de omringende natuur, worden de gemeente en brandweer hiervan op de hoogte gesteld. Tegen illegale paasvuren zal handhavend opgetreden worden door het opstellen van een proces verbaal.
Provincie:
Tag(s):