zondag, 16. januari 2011 - 17:16

Brandweer Brummen afgelopen jaar 164 maal in actie

Brummen

Ook het afgelopen jaar is er weer een fors beroep gedaan op de vrijwillige brandweerlieden in de gemeente Brummen. ‘Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van het aantal uitrukken van de beide vrijwillige brandweerposten Brummen en Eerbeek’, meldt de gemeente Brummen zondag.

Het totaal aantal uitrukken in 2010 bedroeg 164. In vergelijking met 2009, toen waren het er 184, is er sprake van een afname van het aantal uitrukken. De leden van het korps Brummen werden in het afgelopen jaar in totaal 79 maal opgepiept, het korps Eerbeek kwam iets vaker in actie, namelijk 85 keer.

Ook in 2010 heeft het korps weer diverse malen bijstand verleend bij incidenten in omliggende gemeenten, maar ook elders in het land. Neem bijvoorbeeld de natuurbrand in Heeze in Noord-Brabant.

Het aantal uitrukken voor de post Brummen is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal uitrukken voor de post Eerbeek is gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van het aantal brandmeldingen van 34 in 2009 naar 20 in 2010.

In 2010 zijn de brandweerposten van Brummen en Eerbeek na een intensieve wervingscampagne versterkt met zes personen. Vier personen voor de post Eerbeek en twee voor de post Brummen.

Samenwerking in cluster
Er was al even sprake van een "doe-alsof-situatie", maar met ingang van 1 januari 2011 is Brandweer IJsselstreek ook formeel een feit. Brandweer IJsselstreek is ontstaan uit de intergemeentelijke samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Brummen, Lochem en Zutphen en maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Een bestuurscommissie bestaande uit de drie burgemeesters draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de nieuwe brandweerorganisatie. Brandweer IJsselstreek staat onder leiding van brandweercommandant Henk Timmermans en het clusterbureau is gehuisvest op de kazerne in Zutphen.

Voor de hulpverlening bij branden, ongevallen en andere incidenten verandert er verder niets. De brandweerlieden uit Eerbeek en Brummen blijven gewoon uitrukken vanuit hun vertrouwde posten.
Provincie:
Tag(s):