vrijdag, 30. september 2011 - 18:37

Brandweer in Zwolle sneller ter plaatse

Zwolle

Dankzij een nieuw bezettingsrooster is de brandweer in het noorden van de stad Zwolle sneller ter plaatse. Vanaf 1 oktober 2011 is ook de kazerne aan de Harm Smeengekade permanent bezet.

De kazerne aan de Harm Smeengekade was door de week tussen 07.00 en 08.00 uur en 17.00 en 19.00 uur niet bezet met personeel. Bij een alarm moesten mensen eerst van huis komen om vanaf de kazerne uit te kunnen rukken.

De brandweercollega's uit Hasselt moesten zo nu en dan bijspringen voor een snelle dienstverlening in bijvoorbeeld Stadshagen. Met het nieuwe rooster is dat niet meer nodig en is per 1 oktober, naast de kazerne aan de Marsweg, ook de kazerne aan de Harm Smeengekade 24 uur bezet.

Het nieuwe bezettingsrooster is bovendien kostenbesparend. In het kader van de bezuinigingen bij de gemeente, heeft de brandweer bekeken of met een efficiëntere manier van werken kosten bespaart konden worden, zonder de dienstverlening te verslechteren.

'Omdat Zwolle een compacte stad is en we nu twee parate posten hebben, voldoen we nog beter aan de norm', aldus brandweercommandant Arne Poirot.

In de voortdurende verbeteringen past ook de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Middelweg. De bouw start medio oktober. Over ongeveer een jaar moet de nieuwe brandweerkazerne klaar zijn. Door deze kazerne zal het noorden van de stad nog sneller bediend worden. Deze post krijgt ook een 24-uurs bezetting. De locaties aan de Harm Smeengekade en de vrijwilligerspost in Berkum worden dan gesloten.
Provincie:
Tag(s):