maandag, 20. juni 2011 - 21:27

Brandweer Limburg-Zuid gaat 3,5 miljoen euro bezuinigen

Maastricht

De Brandweer Zuid-Limburg moet structureel 3,5 miljoen euro bezuinigen. Dit bedrag moet in 2018 gehaald en zal 55 arbeidsplaatsen kosten, zo meldt de brandweer Limburg-Zuid maandag.

De bezuiniging is een bijdrage van de brandweer aan het totale pakket van bezuinigingsmaatregelen dat alle gemeenten in Zuid-Limburg treft. Daarnaast wordt er binnen dit financiële kader geïnvesteerd in de invoering van Brandveilig Leven. Hierbij wordt zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven bevorderd zodat branden kunnen worden voorkomen of in een eerder stadium ontdekt worden.Dit besluit is genomen door het Algemeen Bestuur van de Brandweer Zuid-Limburg.

Uitgangspunt is dat de opkomsttijden zoals die nu gelden ook in de toekomst gehanteerd blijven worden. Bij de bezuinigingen zal het primaire brandweerproces zoveel mogelijk worden ontzien. De eerste focus van de bezuinigingen is daarom gericht op de ondersteunende diensten. Gedacht wordt daarbij aan het afstoten van taken en het verhogen van efficiency.
Uiteindelijk zullen er rond 2018 ongeveer 55 formatieplaatsen minder bij de Brandweer Zuid-Limburg zijn. Gedwongen ontslagen worden hierbij niet uitgesloten.

Parallel aan de bezuinigingen loopt ook een traject om de brandweer te moderniseren. Beroepsmensen en vrijwilligers krijgen een ander, meer op hun mogelijkheden toegesneden takenpakket en worden ook ingezet in het kader van Brandveilig Leven. Daarnaast zullen mensen uit de uitrukdiensten en risicobeheersing veel meer gaan integreren. 
Ook wordt meer gekeken naar een "brandweer op maat" waarbij gewerkt wordt met flexibele voertuigbezetting.. Met ander woorden: de ernst van het incident bepaald hoeveel mensen er in een voertuig ter plaatse gaan.
Provincie:
Tag(s):