maandag, 21. maart 2011 - 16:03

Brandweer Overijssel oefent beheersing natuurbrandbestrijding

Twenterand

De komende weken zal in Overijssel intensief worden geoefend in het beheersen van natuurbranden. Brandweer Twente en Brandweer IJsselland doen dat om voorbereid te zijn op de droogte tijdens het zomerseizoen.

De brandweerkorpsen zijn goed opgeleid in het beheersen en bestrijden van bos- en natuurbranden, maar oefenen is en blijft noodzaak. Onvoorzichtigheid van het publiek is een belangrijke oorzaak van natuurbranden. Zulke branden kenmerken zich door een snelle uitbreiding en onvoorspelbaarheid.

Omdat de locaties vaak lastig bereikbaar zijn is de bestrijding van deze branden ook moeilijker. In de maand maart worden tijdens verschillende oefeningen van de regio's Twente en IJsselland natuurbranden gesimuleerd.

Beeldvorming, communicatie en coördinatie
Het doel van de komende oefeningen is om snel een beeld te krijgen van de locatie, aard, omvang en richting van een natuurbranden in uitgestrekte bos- en natuurgebieden. Daarvoor is de onderlinge communicatie en coördinatie van alle gealarmeerde en ingezette eenheden van groot belang.

Nieuwe meetapparatuur
Het gevaar voor natuurbranden wordt bepaald aan de hand van een risico-index. Hiervoor gebruikt de brandweer meetstations waarvan dit jaar een aantal nieuwe is aangeschaft door beide regio's. Deze meetstations geven een goed en actueel beeld van de droogte in Overijssel en zijn gekoppeld aan de site www.natuurbrandgevaar.nl.

Hier kunnen burgers informatie vinden over het risico van bos- en natuurbranden. Ook geeft de site informatie over de voorbereidingen en paraatheid van de brandweer.
Provincie:
Tag(s):