woensdag, 23. februari 2011 - 21:04

Brandweer samenwerking ZuidWest Drenthe volop in ontwikkeling

Regio

De samenwerking binnen Brandweer ZuidWest Drenthe is volop in ontwikkeling. Dit met het doel de brandweerzorg voor 130.000 inwoners te versterken.

De colleges van de gemeente De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld beogen met deze verdergaande samenwerking een zorgvuldige aansluiting met de Hulpverleningsdienst (HVD) vanaf 1 januari 2013. Daarom moet de bedrijfsvoering van Brandweer ZuidWest Drenthe en de HVD zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt de uiteindelijke brandweertaak effectiever én efficiënter uitgevoerd. Hiermee worden inwoners in zuid west Drenthe nog beter bediend.

Burgemeester Jan Westmaas van Meppel geeft als bestuursvoorzitter aan dat met deze ontwikkeling de brandweerzorg verder wordt versterkt: “Sinds drie jaar werken de vier gemeentelijke korpsen steeds meer samen. We bundelen kennis en krachten op bijvoorbeeld het gebied van opleiden, oefenen en het aanschaffen van professioneel materieel. Dit is van grote meerwaarde gebleken voor zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Ook inwoners merken het indirect, omdat de brandweermedewerkers nog professioneler hun werk kunnen doen.” Westmaas benadrukt dat hij en zijn collega’s Peter Snijders van De Wolden, Rikus Jager van Westerveld en Karel Loohuis van Hoogeveen als bestuurders verantwoordelijk blijven voor de brandweer.

Sinds 1 januari 2011 is verdergaande samenwerking al concreet zichtbaar. De salarisadministratie en de financiële administratie worden nu centraal geregeld. De komende twee jaren gaat Brandweer ZuidWest Drenthe zich voorbereiden op de volgende ontwikkeling die de vier bestuurders voor ogen hebben. Deze stap houdt aansluiting bij de HVD in. Hierbij komen medewerkers van de betrokken korpsen in de zogeheten ‘koude functies’ - zoals beleidsmedewerkers en administratieve krachten - in dienst bij de HVD. Met deze aansluiting wordt een betere samenwerking mogelijk met andere brandweerdistricten, hulpdiensten en politie.

In maart 2008 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de vier gemeenten. Met deze overeenkomst als basis hebben brandweermedewerkers elkaar opgezocht om kennis en ervaring te delen. De vijf professionele teams Risicobeheersing, Opleiden & Oefenen, Repressie, Materieel en Bedrijfsvoering zorgen ervoor dat de 230 vrijwilligers deskundig opgeleid en met goed materieel hun werk kunnen doen.
Provincie:
Tag(s):